Školení představenstva v rámci grantu EHPAni v létě představenstvo APK nezahálelo a setkávalo se jak kvůli běžné agendě a řešení aktuálních témat, tak zejména kvůli tématům dlouhodobějšího charakteru.Tato setkání jsme mohli realizovat díky grantu získanému z programu Kultura Fondů EHP. V červenci jsme se v Praze na facilitovaném setkání s mediátorkou zabývali směřováním APK, jejími silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami, kterým čelí. Zároveň také našimi vizemi do budoucna a návrhem profesionalizace organizace. Druhé takové setkání proběhlo na konci srpna v Olomouci, kde jsme se zaměřili na tvorbu podkladů pro novou vizuální identitu APK a na návrhy restrukturalizace spolku. Další dvě taková setkání nás čekají.


Kontakty:


Asociace provozovatelů kin, z.s.

  Politických vězňů 445/13, 26601 Beroun-Město
Koresp. adresa: Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice

IČO: 69780307

č. účtu: FIO 2502027667 / 2010

  info@kinari.cz

  https://www.facebook.com/kinari.cz


  Chci odebírat newsletter


2020 EasyComp s.r.o. All rights reserved