FAQ covid pravidla pro kina červenec 2021

1. Jaká je maximální kapacita sálu a musím stále vynechávat sedadla mezi
diváky kteří nejsou z jedné domácnosti?
Pokud máte sál do 2000 míst, platí obsazenost max. 75% kapacity.
Vynechávat sedadla se nemusí.
Povinnost vynechávat sedadla platí u sálů nad 2000 osob, zde navíc platí i
omezení na 50% kapacity hlediště.
2. Mohou diváci na sále konzumovat?
Ano, mohou. V současném nařízení není konzumace zakázána.
3. Musí mít diváci po celou dobu projekce nasazeny respirátory?
Ano, sundat si je ale mohou během konzumace (viz bod 3.).
4. Jsme povinni kontrolovat „bezinfekčnost“ (očkování, prodělání nemoci,
testy) u diváků?
Ano, dle aktuálně platného vládního nařízení jsou kina povinna kontrolovat
bezinfekčnost. Nicméně nikde není uvedeno, jakou formou se tak má dít, navíc
může jít o citlivá osobní data, tedy forma kontroly je na nás.
Určitě nemáme nárok ztotožňovat osoby s předloženými certifikáty apod.
5. Může divák prokázat bezinfekčnost čestným prohlášením o provedení testu v
zaměstnání?
Ne.
6. V případě, že se divák prokazuje antigenním samotestem provedeným na
místě, musíme kontrolovat jeho provedení?
Ve vyhlášce je uvedeno že „osoba na místě podstoupí“ antigenní samotest.
Jestliže jde o návštěvníka kina, je tímto místem kino, tedy nejspíše sociální
zařízení, kde je tekoucí voda apod.
Nikde není uvedeno, že by organizátor měl dohlížet na provedení testu. Jestliže
divák při vstupu na sál předloží negativní samotest s tím, že si jej provedl na
místě, doporučujeme jej akceptovat.
7. Jaká platí omezení pro letní kina?
Pro venkovní akce je omezení v počtu diváků max. 5000 osob. Pokud nejsou
diváci usazeni, měl by každý divák mít 4m2 plochy a rozestupy mezi diváky, kteří
nejsou z jedné domácnosti musí činit 2m. ostatní podmínky jsou shodné s body
2-6.
Nově je také povinnost u akce, u které předpokládáte návštěvnost více než
1000 diváků za den, oznámit její konání na místně příslušné krajské
hygienické stanici.
8. Co mám dělat, když mě přijde zkontrolovat hygiena?
Zachovat klidnou hlavu a s rozvahou bránit vámi nastavená pravidla. Je
pravdou, že i předešlá vládní opatření byla soudy zneplatněna a i ty současné
jsou předmětem žalob a i hygienici si nejsou zcela jisti výkladem jednotlivých
nařízení.

FAQ ke stažení zde


Kontakty:


Asociace provozovatelů kin, z.s.

  Politických vězňů 445/13, 26601 Beroun-Město
Koresp. adresa: Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice

IČO: 69780307

č. účtu: FIO 2502027667 / 2010

  tajemnice@kinari.cz

  https://www.facebook.com/kinari.cz


  Chci odebírat newsletter


2020 EasyComp s.r.o. All rights reserved